Tàndem LAB

Espai de construcció de coneixement.

L’entorn més innovador de Tàndem: grup de treball que debat i reflexiona al voltant d’una temàtica concreta per fer sinèrgies i per a la co-creació de projectes.

Tàndem LAB és l’entorn més innovador del Projecte Tàndem i té la voluntat d’impulsar el debat i la reflexió en un entorn interdisciplinar, és un espai de construcció de coneixement compartit. Actualment està demostrat que els espais més eficients i productius per a la innovació són aquells on es comparteixen diferents perspectives i coneixements. Tàndem LAB ofereix a un grup limitat d’empreses la possibilitat de comptar amb el suport gratuït d’experts de diferents àmbits (administració pública, entitats del tercer sector ambiental i universitat) per identificar els riscos i les oportunitats lligats a l’activitat empresarial. I, a partir d’aquests, desenvolupar sinèrgies i impulsar la co-creació de projectes i iniciatives entre les diverses parts interessades.

Tàndem LAB 2017

Els dies 23 de maig i 21 de juny van tenir lloc, al Palau Macaya de Barcelona, les dues sessions del Tàndem LAB 2017.

Aquest any, en el marc de l’Any Internacional del Turisme Sostenible declarat per part de l’Organització Mundial del Turisme (OMT), es va crear un grup de treball sobre el Turisme sostenible a la natura: com generar oportunitats de negoci contribuint a la conservació de la biodiversitat.

Aquesta nova experiència Tàndem LAB està formada per un grup reduït de persones que provenen d’entorns professionals i disciplines diferents que durant 2 sessions van reflexionar sobre el Turisme sostenible a la natura per tal de crear coneixement i proposar oportunitats i solucions als reptes que se’ls van plantejar. Aquest espai ha intentat estimular iniciatives i projectes que afavoreixin la resposta conjunta als reptes posats a sobre de la taula.

A la primera sessió de treball es va presentar, a les diferents parts interessades assistents, un llistat de 15 reptes per fer del turisme de natura (ecoturisme) una eina per afavorir la conservació de la Biodiversitat a Catalunya i van prioritzar-ne 4. A continuació es va començar a treballar per caracteritzar-los d’una manera més especifica i obtenir, així, l’estat de la situació actual dels 4 reptes escollits com a prioritaris.

A la segona sessió es van continuar treballant els 4 reptes escollits com a prioritaris a la primera sessió i es van posar les bases per crear projectes que puguin donar resposta als reptes plantejats.

La tercera sessió de treball va tenir lloc en el marc del Fòrum d’Ecoturisme que es va celebrar el 18 i 19 d’octubre a la Garrotxa on es va continuar treballant en els projectes proposats a les dues primeres sessions.

Podeu trobar més informació sobre aquesta sessió en el següent enllaç

PDF CONCLUSIONS SESSIÓ

ENLLAÇ WEB FÒRUM EXPLICACIÓ SESSIÓ

Tàndem LAB 2016

L’any 2016 es crea el grup de treball “Empresa i Biodiversitat”. Aquest grup, format per 12 empreses i 10 entitats, ha treballat conjuntament per avaluar l’impacte de cadascuna de les empreses sobre la biodiversitat i la seva dependència vers els serveis dels ecosistemes  i, a partir d’aquesta diagnosi, identificar reptes i oportunitats d’actuació (nous  mercats,  eco-innovació,  increment  del  valor  social  de  productes i/o serveis,  etc.).

Les dues sessions de treball realitzades, els dies 20 d’abril i 12 de maig al Palau Macaya de Barcelona, han permès posar les bases per a la co-creació de projectes que afavoreixen la conservació de la biodiversitat i que donen resposta a algun dels reptes identificats per part de l’empresa.

Programa sessions Empresa i Biodiversitat

Empreses participants:

Entitats participants:

Contacta’ns si vols participar a Tàndem LAB

Galeria Tàndem LAB 2017

Galeria Tàndem LAB 2016