Tag projecte: Conservació d'espècies

Projecte Òliba

Projecte Òliba Apnae

L’APNAE és una entitat creada l’any 1992 per promoure projectes i activitats per a la millora de la conservació dels paisatges, elements i sistemes naturals dels Aiguamolls de l’Empordà i de la natura en general, i vetllar perquè els objectius de l’educació ambiental s’estenguin a tots els visitants o usuaris del Parc i zones properes…

Submarinisme i seguiment d’opistobranquis

Policera Elegans

Cada any, el GROC i H2O organitzen conjuntament dos cursos anuals d’opistobranquis: el GROC aporta la part teòrica i de coneixements i H2O aporta els mitjans per poder fer la part pràctica del curs i és qui gestiona les inscripcions. El primer curs és d’iniciació, Biologia i ecologia dels opistobranquis, i el segon, més avançat,…

El voltor negre torna a volar al Prepirineu

Voltor negre al Pirineu

Feia més d’un segle que una de les joies naturals més emblemàtiques dels Pirineus havia desaparegut: el voltor negre (Aegypius monachus), l’ocell carronyaire més gran d’Europa. L’any 2007 es va iniciar el programa de reintroducció d’aquesta espècie als Pirineus, amb dos objectius clars: la recuperació del voltor negre com a espècie reproductora a la serralada…

Vi, ratpenats i papallones

Des del 2013 i fins a l’actualitat, el Museu de Ciències Naturals de Granollers i el Celler Credo col·laboren per avaluar l’estat de les poblacions de ratpenats a les vinyes i aplicar mesures per conservar-ne les poblacions. Els estudis sobre poblacions de ratpenats evidencien que la seva presència ha disminuït a causa de l’abús de…

BatTune

Bat Tune

El Museu de Ciències Naturals de Granollers, entitat capdavantera en l’estudi de la fauna i especialment dels quiròpters (ratpenats), i l’Associació Galanthus, entitat vinculada a l’estudi i la divulgació del medi natural, no tenien a l’abast aquesta tecnologia, però l’entrada en escena, fruit d’una casualitat, de l’empresa Zolertia, empresa de disseny d’equips electrònics amb molta…