m2 construït = m2 restaurat

Compensant espais edificats amb la restauració d’espais naturals

2/3 - (2 votes)
El projecte neix del compromís d’Omplim per contribuir a millorar la resiliència dels ecosistemes de Catalunya davant les conseqüències del canvi climàtic, per impulsar una infraestructura verda al servei de les persones i per millorar la cooperació social entre els agents del territori millorant la seva salut i benestar. Sovint les empreses es centren en compensar les emissions de CO2 emeses amb la seva actuació plantant arbres a llocs amb poc sentit ecològic, doncs no són conscients que les problemàtiques ambientals són transversals i precisen de respostes holístiques. La proposta es centra en la idea de compensar els metres quadrats edificats tot aportant d’1 a 3 € per m2 construït a la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) – Concep’t per a realitzar accions de conservació o restauració a espais naturals propers a on Omplim ha executat els projectes d’habitatges.
300

Més de 300 espècies arbustives plantades al voltant del riu Besòs al seu pas per Montcada i Reixac

8

8 centres educatius de Montcada i Reixac implicats en el projecte

70/50

Construcció i instal·lació de més de 70 caixes niu i 5 hotels d'insectes

1

Elaboració mural naturalista d'interpretació valor medi fluvial del Riu Besós

Entitat

Xarxa per a la Conservació de la Natura

Empresa

Omplim

Empresa

Concep't

Omplim, Gestió i Edificació Responsable és una empresa de lucre limitat que gestiona de forma global tot el cicle de producció de projectes immobiliaris destinats a la venda, lloguer, o qualsevol altra modalitat de tinença per a inversors d’impacte, entitats del tercer sector, o comunitats de propietaris sensibilitzats amb l’economia circular, l’acció social, la responsabilitat empresarial i que volen promoure edificis innovadors i energèticament eficients. Amb el propòsit de transformar la manera de construir i accedir a l’habitatge per tal de potenciar que aquest sigui un dret i es promocioni preservant el seu caràcter inclusiu, de sostenibilitat i de qualitat.

Concep’t és una cooperativa que realitza accions de Team Building i accions d’RSC per empreses incorporant en tot moment la responsabilitat social, promovent el paper de les empreses com a part activa d’un canvi entre les persones i la societat.

La Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) és una entitat de 2n nivell que té per objectiu promoure la conservació de la natura mitjançant la implicació social. Agrupa les principals entitats ambientals de Catalunya, a les quals dona suport i amb qui treballa de forma col·laborativa, i establint aliances per fer compatibles les activitats humanes amb la sostenibilitat dels ecosistemes.

En aquest projecte el treball conjunt d’Omplim, la XCN i Concep’t permet restaurar espais ambientals d’interès en aquells municipis on Omplim desenvolupa els seus projectes, amb la implicació d’entitats ambientals.

Projectes relacionats

Veure tots

Contacta'ns

Si vols saber més sobre Tàndem