Voltor

El voltor negre torna a volar al Prepirineu

Un tàndem per a la conservació d’espècies en perill d’extinció

3/3 - (2 votes)
L’esforç conjunt d’administracions, empreses i entitats ambientals ha permès el retorn del voltor negre als Pirineus gràcies a la creació d’una xarxa de punts d’alimentació suplementària (PAS) com a suport alimentari per a l’espècie; s’ha augmentat així la disponibilitat d’aliment i s’ha assegurat la supervivència de la recent creada colònia de voltor negre i de les altres espècies d’ocells carronyaires d’interès del Pirineu.
Voltor negre al Pirineu

Fotos: Equip de Boumort - Alinyà

22

tones de carronya provinents d’escorxadors i empreses càrnies (any 2021)

65

exemplars de voltors negres a la colònia

69

polls nascuts a la colònia des de l'inici del projecte (van sobreviure 45)

Entitat

Entitat

Naturaleza Rural

Entitat

Entitat

Entitat

Entitat

Entitat

Entitat

Empresa

Empresa

Feia més d’un segle que una de les joies naturals més emblemàtiques dels Pirineus havia desaparegut: el voltor negre (Aegypius monachus), l’ocell carronyaire més gran d’Europa.

L’any 2007 es va iniciar el programa de reintroducció d’aquesta espècie als Pirineus, amb dos objectius clars: la recuperació del voltor negre com a espècie reproductora a la serralada pirinenca i la creació d’un nucli, al Prepirineu català, que servís de pont de comunicació entre les poblacions ibèriques i els petits nuclis de França.

+

Aquest programa es desenvolupa al Prepirineu de Lleida i disposa de dos punts d’alliberament: la Reserva Nacional de Caça de Boumort i l’Espai Natural Muntanya d’Alinyà. La zona és estratègica per la connexió entre la població ibèrica i la petita població francesa de voltor negre, atès que es troba entre aquestes dues zones.

Amb la implicació d’administracions, empreses, entitats ambientals i sectors locals d’influència en el projecte, s’ha creat una xarxa de punts d’alimentació suplementària (PAS); s’ha augmentat així la disponibilitat d’aliment per a l’espècie i s’ha assegurat la supervivència de la recent creada colònia de voltor negre i de les altres espècies d’ocells carronyaires d’interès del Pirineu, com són el trencalòs (Gypaetus barbatus), l’aufrany (Neophron percnopterus), el milà reial (Milvus milvus) i el milà negre (Milvus migrans). L’especialització de les aportacions ha comportat la reducció significativa de presència del voltor comú (Gyps fulgus), en benefici de l’estabilitat i la fixació de la colònia de voltor negre.

El projecte de reintroducció del voltor negre als Pirineus està promogut per la Generalitat de Catalunya (a través del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Departament de Territori i Sostenibilitat) i la Fundació Catalunya-La Pedrera. Dues entitats, GREFA (Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat) i l’Associació Trenca participen en l’assessorament i l’execució del projecte, juntament amb el personal de l’Espai Natura Muntanya d’Alinyà i de la Reserva Nacional de Caça de Boumort. L’Obra Social “La Caixa” (via conveni amb la Generalitat de Catalunya) i Red Eléctrica de España (REE) participen de manera destacada en el finançament del projecte.

L’associació Trenca gestiona, amb el suport financer de la Generalitat de Catalunya i d’Endesa, tres dels PAS existents.

En aquesta xarxa de punts d’alimentació suplementària (PAS) és fonamental, també, la col·laboració d’escorxadors locals, empreses càrnies de la zona, ramaders, pastors i agents rurals, amb les aportacions de restes de carn.

El projecte també compta amb la col·laboració de les administracions de la Junta d’Extremadura, la Generalitat Valenciana, la Junta d’Andalusia, Castella-la Manxa, el Govern del Principat d’Astúries i de la Regió de Múrcia.

Totes aquestes sinergies i col·laboracions d’entitats/empresa són un exemple clar de projectes amb benefici mutu, tant per a les mateixes empreses, institucions i entitats implicades com per al medi natural, i per a la societat en general.

Projectes relacionats

Projecte Òliba

Un residu que esdevé un recurs per a la conservació de la biodiversitat

 

Vi, ratpenats i papallones

Els ratpenats uns grans aliats per al control de plagues. Les papallones aliades per la pol·linització dels conreus.

 

Veure tots

Contacta'ns

Si vols saber més sobre Tàndem