Compensanatura

Compensanatura

Equilibrem part de la nostra petjada ecològica

3/3 - (3 votes)
Sèlvans ofereix a les empreses l’oportunitat d’ajudar a preservar un espai natural del màxim valor ecològic d’una superfície com a mínim equivalent als m2 o hectàrees de sòl que ocupen amb les seves oficines, magatzems, botigues i llars. Al respecte, val a dir que l’"ocupació del sòl” - expressada en “m2 o hectàrees de sòl segellat” - és el primer indicador oficial d’impacte d’una organització sobre la biodiversitat (segons el sistema EMAS). La natura a preservar ve representada pels boscos centenaris, el “nucli antic” dels nostres boscos; un patrimoni únic, irreemplaçable i atomitzat, molt desconegut, i que estem en perill de perdre. Amb cada aportació de 250 € Sèlvans aconsegueix preservar 1.000 m2 d’un bosc del més alt valor ecològic per 25 anys, sempre d’acord amb la respectiva propietat forestal, per a qui la implicació esdevé una oportunitat.
CompensaNatura
57

empreses participants

1.660.000

m2 de bosc centenari preservat

Entitat

Sèlvans

Empresa

EN QUÈ CONSISTEIX L’ACCIÓ DE PRESERVACIÓ?

 

Una vegada localitzem i diagnostiquem un bosc d’alt valor ecològic que ja presenta components de maduresa, intentem posar-nos en contacte amb la respectiva propietat forestal, per tal de proposar-li l’aplicació d’alguna de les 10 eines de conservació i custòdia de què disposem.

Una d’aquestes, la més habitual, consisteix a satisfer a la propietat forestal el que es coneix com un “pagament per serveis ambientals” mitjançant el que es coneix com a “compra de drets de tala”. És justament per aquests pagaments que Sèlvans vol implicar al teixit empresarial, i ha creat arguments d’implicació com “Compensanatura”, per tal que les empreses puguin desplegar la seva responsabilitat corporativa i social i ambiental.

El pagament es plasma en un acord de custòdia entre la propietat i Sèlvans en què la propietat es compromet a no fer cap aprofitament fuster en la zona acordada durant un període d’entre 12 i 25 anys. En acabar aquest període, caldrà renovar l’acord i el pagament, i així successivament. Cal considerar que quasi un 80% dels boscos de Catalunya són de propietat privada.

 

 

Contacteu amb Sèlvans a través de info@selvans.ONG i us explicaran les múltiples opcions d’implicació.

SUMEU-VOS-HI!

La proposta de Sèlvans és fàcil, mesurable i econòmica: promovem que organitzacions i particulars ajudin a salvaguardar els nostres espais naturals terrestres més valuosos, d’una superfície com a mínim equivalent als m2 de sòl que ocupen amb les seves oficines, botigues, naus industrials o habitatges”, resumeix Stefan Esser, de Sèlvans.

+

SABÍEU QUE… els boscos centenaris i madurs representen un patrimoni únic i irreemplaçable?

 

Als boscos centenaris s’hi remarca la presència notable d’arbres de gran envergadura i de soques velles, en peu o a terra, moltes vegades amb cavitats que serveixen de llar per a una multitud d’espècies, amb una riquesa formidable de fongs, molses, líquens i falgueres; totes elles característiques que denominem “components de maduresa” i que són un oasi de biodiversitat.

Presenten una veritable explosió de vida, formes, colors, i olors, i ens evoquen sentiments d’admiració, meravella, i pertinença.

Són proveïdors d’una multitud de serveis vitals per al planeta i pels éssers vius que l’habitem, allò que coneixem com a “serveis ecosistèmics”.

Són llar, refugi i rebost per a una quantitat colossal d’espècies animals i vegetals.

Com a laboratoris naturals en evolució, s’erigeixen en l’ecosistema terrestre més ric en biodiversitat de què disposem.

Regulen el règim hídric: funcionen com grans esponges que faciliten la infiltració de l’aigua i la recàrrega dels aqüífers, tot evitant avingudes i inundacions. Actuen com a sistema natural de depuració de l’aigua dels cursos fluvials i, a les capçaleres, desenvolupen un rol cabdal en la protecció del sòl.

La seva funcionalitat terapèutica permet generar un nou producte ecoturístic, i desplegar nous serveis de salut i benestar per a la societat.

Són una eina imprescindible per lluitar contra l’emergència climàtica:

  • el gran volum de fusta grossa i la fondària més gran del sol orgànic en aquests boscos els converteix en enormes embornals de carboni;
  • la seva estructura més complexa els fa més resilients davant els efectes del canvi climàtic;
  • són més resistents davant dels fenòmens meteorològics extrems i els incendis forestals

 

SABÍEU QUE… malauradament a Catalunya la immensa majoria d’aquests boscos no estan protegits?

Ni tan sols es troben protegits de forma genèrica als parcs naturals, on es poden tallar (contràriament al que se sol pensar).

Cal actuar urgentment per preservar aquests tresors forestals per a les generacions presents i futures, equiparable al “nucli antic” de les ciutats i dels pobles.

Per aconseguir-ho, és cabdal implicar-ne a la propietat forestal, i fomentar una gestió forestal com a acció totalment compatible amb els usos tradicionals que li dona al seu bosc.

Tal com estem demostrant, participar en el projecte esdevé una veritable oportunitat per a les propietats que tenen la sort de comptar amb aquests tresors naturals; una oportunitat de millorar i dinamitzar les seves finques, i el territori i món rural que els envolta.

No estan protegits, malgrat que la conformació d’una xarxa de boscos gestionats a dinàmica natural és un mandat estratègic i normatiu vigent a Catalunya, i ara també a la seva nova Estratègia Forestal, i l’Estratègia UE de Biodiversitat.

Projectes relacionats

Veure tots

Contacta'ns

Si vols saber més sobre Tàndem