Feta la 3ª i darrera visita empresarial del 2022

1/3 - (1 vote)

El passat 7 d’octubre vam fer la darrera visita empresarial del projecte tàndem en aquest any 2022. Aquesta visita va comptar amb 14 assitents d’empreses i organitzacions ambientals del pais que van poder conèixer les activitats de l’Associació Sèlvans en un bosc majestuós a la Garrotxa amb risc de ser talat.

Sèlvans treballa de des fa més de 17 anys en la identificació i preservació d’aquells boscos que fa més temps que no es talen, per tal de fer realitat a Catalunya una primera xarxa de boscos on la natura hi pugui seguir desplegant tot el seu potencial i esplendor. Una infraestructura verda insdispensable preveïdora dels serveis ecosistèmics més rics i diversos, un nou recurs forestal per a la propietat forestal i per a la dinamització del territori.

El projecte visitat va oferir a les empreses equlibrar el seu impacte sobre la biodiversitat i el clima, a la vegada que incidir positivament sobre la salut i el benestar de les persones. Tanmateix, els assistents van tenir l’oportunitat d’assistir també al III Fòrum Sèlvans a Sant Feliu de Pallarols.