Feta la 2ª visita empresarial del Tàndem 2022

3/3 - (1 vote)

En el marc del projecte, el passat 21 de setembre del 2022 vam anar a visitar els projectes de l’Associació Mediambiental La Sínia a la desembocadura del riu Gaià.

L’Associació Mediambiental la Sínia va nèixer a mitjans de 1997 amb l’objectiu d’oferir serveis i activitats dirigides al coneixement, conservació i restauració/recuperació del patrimoni natural, cultural i històric de la conca baixa del riu Gaià. En aquesta primera etapa, el conjunt d’actuacions promogudes per l’entitat eren obertes a escoles, associacions de pares i mares, famílies i ens i organismes públics i/o privats.

En aquests moments, i sense deixar de banda la seva tasca fundacional, a partir de l’any 2009 la Sínia dona un pas endavant comprometent gran part de la seva activitat en la gestió activa de l’espai fluvial del conjunt de la conca del riu Gaià i la seva àrea d’influència litoral (costes del tarragonès).

En aquesta 2n visita empresarial del projecte vam conèixer els seus projectes 15 persones de 14 organitzacions (empreses de diferents sectors i administracions públiques) que van poder participar en activitats de voluntariat ambiental i conèixer detalladament els projectes que es porten a terme en la desembocadura del riu Gaià.