Tàndem LAB

Espai de construcció de coneixement.

L’entorn més innovador de Tàndem: grup de treball que debat i reflexiona al voltant d’una temàtica concreta per fer sinèrgies i per a la co-creació de projectes.

Tàndem LAB és l’entorn més innovador del Projecte Tàndem i té la voluntat d’impulsar el debat i la reflexió en un entorn interdisciplinar, és un espai de construcció de coneixement compartit. Actualment està demostrat que els espais més eficients i productius per a la innovació són aquells on es comparteixen diferents perspectives i coneixements. Tàndem LAB ofereix a un grup limitat d’empreses la possibilitat de comptar amb el suport gratuït d’experts de diferents àmbits (administració pública, entitats del tercer sector ambiental i universitat) per identificar els riscos i les oportunitats lligats a l’activitat empresarial. I, a partir d’aquests, desenvolupar sinèrgies i impulsar la co-creació de projectes i iniciatives entre les diverses parts interessades.

Tàndem LAB 2017

L’any 2017, en el marc de l’Any Internacional del Turisme Sostenible declarat per part de l’Organització Mundial del Turisme (OMT), es crea el grup de treball sobre el Turisme sostenible a la natura: com generar oportunitats de negoci contribuint a la conservació de la biodiversitat.

Aquest nou grup de treball i de creació de coneixement està format per un grup reduït de persones que provenen d’entorns professionals i disciplines diferents que durant 2 sessions reflexionen sobre el Turisme sostenible a la natura per tal de crear coneixement i proposar oportunitats i solucions als reptes que se’ls plantegen.

Aquest espai intenta estimular iniciatives que afavoreixin la creació de nous mercats, l’ecoinnovació i l’increment del valor social de productes i/o serveis en aquest camp.

Tàndem LAB 2016

L’any 2016 es crea el grup de treball “Empresa i Biodiversitat”. Aquest grup, format per 12 empreses i 10 entitats, ha treballat conjuntament per avaluar l’impacte de cadascuna de les empreses sobre la biodiversitat i la seva dependència vers els serveis dels ecosistemes  i, a partir d’aquesta diagnosi, identificar reptes i oportunitats d’actuació (nous  mercats,  eco-innovació,  increment  del  valor  social  de  productes i/o serveis,  etc.).

Les dues sessions de treball realitzades, els dies 20 d’abril i 12 de maig al Palau Macaya de Barcelona, han permès posar les bases per a la co-creació de projectes que afavoreixen la conservació de la biodiversitat i que donen resposta a algun dels reptes identificats per part de l’empresa.

Programa sessions Empresa i Biodiversitat

Empreses participants:

Entitats participants:

Contacta’ns si vols participar a Tàndem LAB

 

Galeria